Holubova advokati s.r.o.
Za Poricskou branou 21/365
CZ - 186 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 914 050

Utländska samarbetsadvokatkontor

Vi samarbetar under en längre tid med en rad advokatkontor över hela världen och vi är medlemmar i ett antal internationella yrkesorganisationer. Regelbundet träffar vi utländska kollegor på internationella seminarier och konferenser, vilket ytterligare fördjupar de tidigare utländska kontakterna och ger oss möjlighet att skaffa nya.

Tack vare detta kan vi erbjuda kvalitativ juridisk service i olika länder, inte bara i EU-staterna utan också i Asien, Nord- och Sydamerika.

Våra tjänster används, vid sidan av tjeckiska klienter, som söker rättlig hjälp i utlandet också av utländska subjekt vars intresse är att investera i Tjeckien. Rättslig hjälp med utländska inslag berör framför allt internationella affärer, utländska investeringar, internationella ägandeoperationer, resejuridik och olyckor i utlandet.

Med hänsyn till våra goda språkområden koncentrerar sig vårt kontor framför allt på engelsk-, tysk-, spansk- och svensktalande länder.

De enskilda advokaterna är aktiva medlemmar av organisationen AIJA, EURAVOCAT a PEOPIL. Advokatkontoret har som huvudorganisatör aktivt deltagit i förberedelserna för kongressen AIJA i Prag 2014, då mer än 500 advokater från hela världen deltog.