Holubová advokater A.B.

Ett advokatkontor som erbjuder tjänster framför allt för:

  • affärsföretag och arbetsgivare
  • fastighetsägare och förvaltare av familjeegendomar
  • apotek och andra leverantörer av hälso- och sjukvårdstjänster
  • patienter i tvister angående skadeersättningar
  • mjukvaruföretag och e-butiker
  • resebyråer, sport- och nöjesindustrin

Vårt advokatkontor disponerar ett brett internationellt nät av samarbetande advokatkontor och kontakter till advokater och andra yrkesgrupper över hela världen. Tack vare det kan vi lösa komplicerade fall med en internationell omfattning.

Kontoret grundades i april 1991 av Bohumila Holubová. Under årens lopp har kontoret vuxit och  vi har fått förtroendet från nöjda kunder, som inte endast uppskattar professionaliteten och de effektiva tjänsterna utan också det individuella bemötandet av varje klient. Klienterna kan dessutom använda möjligheten att utnyttja juridiska tjänster på tyska, spanska, engelska och svenska.

Nyheter

Ny civillag i Tjeckien – erbjudande över specialiserade juridiska tjänster
Den 1:a januari träder en ny civillag och en ny lag om affärsföretag i kraft. Bägge lagstiftningarna medför betydande förändringar i affärsverksamhet och andra verksamhetsrelationer. Advokatbyrån Holubová advokáti A.B. har reagerat på de nämnda ändringarna med ett erbjudande av specialiserade juridiska tjänster.

Ny jurist i advokatbyrån
Alena Hlavničková är en ny medlem av vår team

En värdering för Pro Bono alliansen 2011
Advokatbyrån Holubová – advokater Ltd. tilldelades en uppskattning av Pro Bono alliansen för ett kontinuerligt stöd inom ramen av projektet Pro Bono centrum