Holubova advokati s.r.o.
Za Poricskou branou 21/365
CZ - 186 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 914 050

Ny civillag i Tjeckien – erbjudande över specialiserade juridiska tjänster

Den 1:a januari träder en ny civillag och en ny lag om affärsföretag i kraft. Bägge lagstiftningarna medför betydande förändringar i affärsverksamhet och andra verksamhetsrelationer. Advokatbyrån Holubová advokáti A.B. har reagerat på de nämnda ändringarna med ett erbjudande av specialiserade juridiska tjänster.

  • Kontroll och förändringar i bolagsordningen

Vi kontrollerar detaljerat ert företags bolagsordning och dess överensstämmelse med de nya juridiska förändringarna. Vi koncentrerar oss inte bara på bolagsordningens överensstämmelse med den s.k. tvingande lagstiftning affärsföretag utan hur man i bolagsordningen drar nytta av bestämmelser som möjliggör avtalsfrihet. Erbjudandet innefattar vid sidan om kontroller och rekommendationer även konkreta ändringar i bolagsordningens text i samarbete med notarius publicus och inlämnande av vederbörliga förslag till ändringar till handelsregistret. Vi rekommenderar att samtidigt genomföra andra ändringar som t.ex. anmälan om ändrad adress o.dyl.

  • Kontroll och ändringar av funktionskontrakt

Vi kontrollerar detaljerat funktionskontrakt eller vd:s anställningskontrakt och deras överensstämmelse med de nya lagändringarna föreslår vi kontraktsändringar och enligt era instruktioner utför vi dem också. Om ni ännu inte har funktionskontrakt skräddarsyr vi det åt er.

  • Föreläsningar

För er, er styrelse eller anställda ger vi gärna en föreläsning på 2 timmar, under vilken våra jurister förklarar de grundläggande ändringarna i lagstiftningen fr.o.m. den 1:e januari 2014, ändringar i affärslagstiftningen, nyheter i fastighetslagstiftningen eller ändringar rörande affärsdrivande företag. Vi erbjuder även specialiserade föreläsningar inom områden som allmän skadeersättning, ersättning för hälsoskador, orderkontrakt och reseavtal. Efter överenskommelse anordnar vi gärna föreläsningar angående andra temata som kan intressera er.

  • Analys

Om ni för era behov mer behöver en skriftlig sammanställning om ändringar rörande ert företag än en föreläsning, utarbetar vi en analys för er angående valfritt tema inom ändringarna i civillagen enligt era önskemål.

  • Ändringar av existerande standardkontrakt och affärsvillkor

Ändringar av era existerande standardkontrakt, t.ex. köpekontrakt, hyreskontrakt, kontrakt för arbete, agentavtal, a affärsvillkor så att e är i enlighet med den nya civillagen.