Holubova advokati s.r.o.
Za Poricskou branou 21/365
CZ - 186 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 914 050

Ny jurist i advokatbyrån

Alena Hlavničková är en ny medlem av vår team

I början av december började arbeta på vårt kontor en ny advokat, Alena Hlavničková. Hon färdigutbildades på den juridiska fakulteten vid Palacky universitetet i Olomouc.Under sina studier deltog hon under två terminer i Paris Lodron Universität Salzburg i Österrike, där hon inriktade sig på studier av europeisk lag och den internationella allmänna rätten. Hon deltog också i två korta studievistelser i Salsburg och Bryssel som var inriktade på europeisk lag. Alena Hlavničková deltar i De mänskliga rättigheterna skolan som organiseras av Pro Bono alliansen. Tema av hennes avhandling var " Fördelar och nackdelar av internationella skiljeförfaranden och internationell rättvisa". I vårt kontor ska Alena Hlavničková ägna sig åt den allmänna agendan. Hon talar tyska och engelska