Holubova advokati s.r.o.
Za Poricskou branou 21/365
CZ - 186 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 914 050

En värdering för Pro Bono alliansen 2011

Advokatbyrån Holubová – advokater Ltd. tilldelades en uppskattning av Pro Bono alliansen för ett kontinuerligt stöd inom ramen av projektet Pro Bono centrum

Advokatbyrån Holubová – advokater Ltd. tilldelades en uppskattning av Pro Bono alliansen för ett kontinuerligt stöd inom ramen av projektet Pro Bono centrum. Under tre år av projektets realisation tog vår advokatbyrå emot det högsta antalet av krav från ideella organisationer. Stepan Holub deltog dessutom i projektets propagation bland professionel och icke professionell allmänhet. Pro Bono Alliansen har åtagit sig att öka tillgång till rättshjälp för det bredaste omkrets av de som behöver det. För detta ändamål förenar Pro Bono Alliansen advokater som försöker öka effektiviteten i rättsväsendet för att skydda mänskliga rättigheter och offentliga intressen. Inom ramen av sin verksamhet, för att nå sina mål, anordnar alliansen utbildningsevenemang, stöder utbyte av erfarenheter mellan advokater från ideella organisationer och andra jurister och deltar i beredningen av lagändringar. Inom ramen av principer av s.k. Corporate Social Responsibility (CSR), eller företagens sociala ansvar, tar vår advokatbyrå emot Pro bono fall.