Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou branou 21/365
CZ - 186 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 914 050

Aktuality

Zabrání nová směrnice na podporu boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti utajení majetkové účasti ve společnosti?
Dne 20. května 2015 byla v plénu Evropského parlamentu schválena další, v pořadí již čtvrtá, směrnice na podporu boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o posilování závazků v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Směrnice“) mimo jiné zavazuje členské státy k tomu, aby zajistily vyšší transparenost vlastnických struktur společností a jiných právnických osob zapsaných v rejstříku na jejich území, včetně transparentnosti svěřenských fondů.

Vychází kniha Cestovní právo od Kláry Havlíčkové a Renaty Králové
Klára Havlíčková z Holubová advokáti se jako advokátka specializuje na poradenství a spory související s cestováním. Na konci června 2015 vychází její kniha Cestovní právo.

Štěpán Holub převzal ocenění za nejlepší kongres v Praze v roce 2014
Štěpán Holub převzal jménem organizačního výboru mezinárodního právnického kongresu AIJA 13. května 2015 ocenění z rukou ministryně pro místní rozvoj a primátorky hlavního města Prahy

Přednáška: Jak prodávat zájezdy a neporušovat autorská práva
Holubová advokáti přichystala ve spolupráci s ACK ČR sérii přednášek na téma "Jak prodávat zájezdy a neporušovat autorská práva". Přednáška je zaměřena především na užití fotografií. První přednáška se uskutečnila 20. 2. na Holiday World v Praze. Na další přednášky se můžete těšit v březnu v Brně a v Ostravě.

Klára Havlíčková přednesla příspěvek na konferenci Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu
Klára Havlíčková, advokátka Holubová advokáti, se dne 10. 2. 2015 zúčastnila konference Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu organizované Univerzitou Karlovou v Praze, Právnickou fakultou, a přednesla tam příspěvek s názvem "Kam sahají možnosti výkladu právní úpravy pojištění záruky pro případ úpadku?"

<< <  2 / 11  > >>