Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou branou 21/365
CZ - 186 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 914 050

Zahraniční spolupráce advokátní kanceláře

Dlouhodobě spolupracujeme s řadou advokátních kanceláří po celém světě a působíme v několika mezinárodních profesních organizacích. Pravidelně se osobně setkáváme se zahraničními kolegy na mezinárodních seminářích a konferencích, čímž prohlubujeme stávající zahraniční kontakty a získáváme kontakty nové.

Díky tomu dokážeme zajistit kvalitní právní servis v různých zemích nejen ve státech Evropské unie, ale také v Asii, severní a jižní Americe.

Naše služby využívají vedle českých subjektů, které hledají právní pomoc v zahraničí, také zahraniční subjekty, jejichž zájmem je investovat v České republice. Právní pomoc se zahraničním prvkem směřuje zpravidla do oblasti mezinárodního obchodu, zahraničních investic, mezinárodních majetkových operací, cestovního práva a nehod v zahraničí.

S ohledem na své dobré jazykové zázemí se naše kancelář soustředí zejména na anglicky, německy, švédsky a španělsky hovořící země.

Jednotliví advokáti jsou aktivními členy organizace AIJA, EURAVOCAT a PEOPIL. Advokátní kancelář se jako hlavní organizátor aktivně podílela na přípravě kongresu AIJA v Praze v roce 2014, kterého se účastnilo přes 500 právníků z celého světa.