Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou branou 21/365
CZ - 186 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 914 050

Štěpán Holub, advokát, partner

zapsán jako advokát u České advokátní komory pod č. 12214

Zaměření:

 • soukromá klientela a nemovitosti
 • obchodní právo a lékárny
 • IT právo

Kontakt:

stepan.holub@holubova.cz

Jazyky:

 • čeština
 • angličtina
 • němčina
 • švédština
Studium:
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Mgr., 2004)
 • Stockholmská univerzita (2000/2001)
Přednášková činnost:
 • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Další:
 • člen České advokátní komory
 • člen výkonného výboru AIJA (Mezinárodní asociace mladých právníků) a hlavní organizátor Kongresu v Praze (2014)
 • člen mezinárodní sítě advokátů EURAVOCAT
 • mediátor pro obchodní a civilní spory - certifikace České advokátní komory a Bruselské advokátní komory
 • zapsán jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 • držitel ocenění "Pro bono advokát roku 2009" v rámci soutěže  "Právník roku"
 • na základě doporučení zařazen do publikace Who's Who Legal 2014 jako přední odborník v České republice pro oblast „Soukromí klienti“
 • zakládající člen Asociace svěřenských správců