Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou branou 21/365
CZ - 186 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 914 050

JUDr. Klára (Havlíčková) Dvořáková, M.A., advokátka, partnerka

zapsána jako advokátka u České advokátní komory pod č. 15126

Zaměření:

 • cestovní ruch
 • sportovní právo
 • zdravotnictví
 • náhrada škody
 • evropské právo

Kontakt:

klara.dvorakova@holubova.cz

Jazyky:

 • čeština
 • angličtina
 • francouzština
Studium:
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Mgr. 2008, JUDr., 2011)
 • Kansaská státní univerzita, USA (M.A., 2006)
Zkušenosti:
 • zastupování klientů cestovních kanceláří v úpadku ve sporech o zaplacení pojistného plnění
 • zastupování cestovních kanceláří ve sporech o náhradu škody
 • zastupování poskytovatelů zdravotních služeb v úhradových sporech se zdravotními pojišťovnami
 • zastupování pacientů ve sporech o náhradu újmy na zdraví
 • zastupování cizinců po nehodách v České republice a občanů České republiky po nehodách v zahraničí
 • zastupování České republiky v řízeních před Soudním dvorem Evropské unie v Lucemburku a v řízeních s Evropskou komisí
Přednášková a publikační činnost:
 • autorka knihy Cestovní právo (Havlíčková, K., Králová, R. Cestovní právo. Praha : C.H.Beck, 2015)
 • lektorka Medicínského práva v rámci MBA Management a řízení ve zdravotnictví pro Business Instutut v Praze a Cambridge Business School v Praze
 • pravidelně svými články o cestovním právu přispívá do časopisu COT business
Další:
 • členka České advokátní komory
 • členka Panevropské organizace právníků zabývajících se újmou na zdraví (PEOPIL)
 • vedoucí Skupiny právních expertů Mezinárodní horolezecké federace (UIAA)