Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou branou 21/365
CZ - 186 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 914 050

Filantropie

Přijali jsme společenskou odpovědnost a ve spolupráci s Pro bono aliancí poskytujeme v rámci projektu Pro bono centrum zdarma právní služby vybraným klientům Pro bono centra. S ohledem na rozsah naší dobrovolné činnosti jsme v roce 2011 obdrželi od Pro bono aliance ocenění za soustavnou podporu v rámci projektu, neboť jsme za 3 roky realizace projektu převzali nejvyšší počet požadavků od neziskových organizací.

Štěpánu Holubovi bylo navíc v roce 2009 uděleno ocenění Advokát Pro bono za jeho výjimečný přínos pro společnost. Tato cena byla udělena jako mimořádné ocenění v rámci prestižní soutěže Právník roku organizované každoročně Českou advokátní komorou.