Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou branou 21/365
CZ - 186 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 914 050

Služby pro pacienty a jejich rodiny

Dlouhodobě se specializujeme na zastupování pacientů a jejich rodin ve sporech o náhradu újmy na zdraví. Předpokladem našich právních služeb je zajištění relevantní zdravotnické dokumentace pacienta a posouzení situace nezávislým znalcem. Splnění obou těchto předpokladů pro klienty zprostředkováváme. Klientům vysvětlíme možnosti jejich postupu a v závislosti na povaze jednotlivého případu:

  • zastupujeme při podání stížnosti k poskytovateli zdravotních služeb a ke zřizovateli
  • zastupujeme při podání stížnost k České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře
  • zastupujeme při podání trestního oznámení a dále v trestním řízení
  • jednáme s poskytovateli zdravotních služeb o náhradě škody a újmy na zdraví
  • zastupujeme v občanskoprávním řízení o náhradu škody a újmy na zdraví

Pacientským sporům se věnujeme také v rámci přednáškové činnosti. Zpracováváme analýzy podle zadání klienta.

Pacientům se věnujeme také v případě, že je jim odmítnuta úhrada léčení z veřejného zdravotního pojištění.

Vedle klasických pacientských sporů zastupujeme poškozené po dopravních nehodách, pracovních úrazech a nehodách při sportech, a to jak ve sporech se škůdcem, tak ve sporech s pojišťovnami.