Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou branou 21/365
CZ - 186 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 914 050

Služby pro cestovní kanceláře, sportovní a zábavní průmysl

Našimi klienty jsou cestovní kanceláře a agentury, průvodci cestovního ruchu, horští průvodci, i jejich asociace, provozovatelé lyžařských vleků, lanových parků a jiných sportovních zařízení. Našimi klienty jsou také ti, kteří teprve zamýšlí podnikat v oblasti cestovního ruchu, sportu a organizace volného času a potřebují svůj start právně zajistit a současně upozornit na právní úskalí zamýšlené podnikatelské činnosti.

Mezi nejvíce poptávané právní služby aktuálně patří:

 • poradenství při zakládání a provozu cestovní kanceláře a cestovní agentury
 • poradenství v otázkách profesní a provozní odpovědnosti
 • sepsání a konzultace smlouvy o zájezdu, rezervační smlouvy a všeobecných obchodních podmínek
 • sepsání a konzultace zprostředkovatelské smlouvy, příkazní smlouvy nebo smlouvy o obchodním zastoupení
 • přeshraniční vymáhání pohledávek
 • poradenství v souvislosti se zrušením zájezdu, odstoupením od smlouvy o zájezdu
 • poradenství a zastupování při řešení reklamace vad zájezdu
 • zastupování ve sporech o náhradu škody a újmy, včetně újmy z narušení dovolené
 • poradenství při získání a provozování živnostenského oprávnění pro průvodcovskou činnost horskou
 • poradenství a zastupování při řešení sporu s dopravci, ubytovateli a dalšími poskytovateli služeb cestovního ruchu, včetně vymáhání pohledávek
 • zastupování klientů zkrachovalých cestovních kanceláří při vymáhání pojistného plnění (pojištění úpadku)
 • poradenství a zastupování při uplatňování práv cestujících v letecké dopravě - odepření nástupu, zpoždění, zrušení letu, náhrada škody, právo na proplacení výdajů, právo na přesměrování, právo na poskytnutí péče

Cestovnímu právu se věnujeme také přednáškovou činností, psaním analýz podle potřeb klienta a psaním článků.