Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou branou 21/365
CZ - 186 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 914 050

Služby pro vlastníky nemovitostí a správce rodinného majetku

Nemovitosti

Pomáháme nalézt komplexní právní řešení pro nejrůznější transakce s nemovitostmi v České republice.

Předmětem právních služeb bývá:

 • převody nemovitostí - vypracování a posuzování kupních i darovacích
  smluv, zastupování klienta
 • advokátní úschova pro zajištění bezpečnosti převodů
 • převody družstevních podílů - vypracování a posuzování smluv
  zastupování klienta
 • nájem bytů, domů a nebytových prostor - vypracování a posuzování
  smluv, zastupování klienta
 • zřízení dalších věcných práv k nemovitostem - věcná břemena, zástavní
  právo, právo stavby
 • založení a změny bytových družstev včetně změny stanov podle nového
  zákona o obchodních korporacích
 • založení a změny společenství vlastníků jednotek včetně změny stanov
  podle nového občanského zákoníku
 • vypořádání spoluvlastnictví nemovitosti
 • dědické řízení, kdy je předmětem dědictví nemovitost v zahraničí
 • dědické řízení, kdy je předmětem dědictví nemovitost v České republice a dědicem je cizinec

Správa rodinného majetku

Poskytujeme poradenství pro individuální klienty a  rodiny, které mají zájem eliminovat právní rizika při strukturování svého majetku, ať už jde o společnosti, nemovitosti či jiný majetek. Zajišťujeme majetkové plánování v mezigeneračním výhledu, stejně jako otázky spojené s nástupnictvím dalších generací. Přitom vycházíme z individuálních  požadavků klientů a pomáháme hledat řešení šité na míru. Advokáti naší kanceláře spravují majetek jako svěřenští správci.