Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou branou 21/365
CZ - 186 00 Praha 8
Tel./Fax: +420 224 914 050

Služby pro obchodní společnosti a zaměstnavatele

Obchodní právo

Poskytujeme služby řadě malých a středních podniků, které působí v nejrůznějších odvětvích. Pomáháme dobře fungujícím podniků, ale i start-upům, které pak často provázíme při jejich dalším rozvoji v rámci České republiky, ale i v zahraničí.

Předmětem právních služeb bývá:

 • vymáhání pohledávek v České republice a zahraničí
 • zastupování v jiných obchodních sporech mezi podnikateli
 • sepisování a posuzování obchodních smluv
 • zakládání obchodních společností a družstev
 • změny obchodních společností a družstev
 • revize společenských smluv obchodních společností podle nového zákona
  o obchodních korporacích
 • sepsání smluv o dílo a zastupování ve sporech z nich vzniklých

Pracovní právo

Právní služby poskytujeme zaměstnavatelům a zaměstnancům, a to v rozsahu od běžné agendy až po řešení složitých skutkových a právních situací, které mohou z pracovněprávních vztahů vyplynout. V rámci pracovního práva se zabýváme zpracováním smluvní agendy, právním posouzením ve vztahu k režimu na pracovištích nebo k odměňování. Zastupujeme klienty z řad zaměstnanců a zaměstnavatelů před soudy a úřady.

Předmětem právních služeb bývá:

 • sepsání pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
 • sepsání smlouvy o výkonu funkce a manažerské smlouvy
 • sepsání výpovědi z pracovního poměru
 • sepsání dalších pracovněprávních dokumentů
 • zastupování v pracovněprávních sporech - např. o neplatnost výpovědi,
  náhradu škody
 • tvorba pracovního řádu a dalších vnitřních předpisů
 • analýza na téma týkající se pracovního práva
 • přednášková činnost na téma zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
 • posouzení švarcsystému a návrh řešení
 • mezinárodní pracovní právo