Holubová advokáti s.r.o.

Advokátní kancelář se specializuje zejména na obchodní právo, právní vztahy k nemovitostem a mezinárodní právo soukromé. Kromě toho se zaměřuje na právo medicínské a cestovní. Advokáti kanceláře se věnují mimosoudnímu řešení civilních a obchodních sporů, a to v rámci mediace a rozhodčího řízení.

Kancelář založila v dubnu roku 1991 JUDr. Bohumila Holubová. Od té doby se výrazně rozrostla a poskytuje své právní služby zejména pro klienty středních a malých podniků z České republiky i zahraničí. V průběhu let kancelář získala důvěru stálé a spokojené klientely, která oceňuje nejen odbornost a efektivitu poskytovaných služeb, ale i individuální přístup ke každému klientovi. Klienti přitom využívají také možnosti poskytování právních služeb v němčině, španělštině, angličtině a švédštině.

Dobrou dostupnost kanceláře umožňuje umístění jejího sídla v centru Prahy na Florenci. Kancelář má pobočky v Chomutově, Opavě a Hartmanicích.

Aktuality

Holubová advokáti spolupořádá 52. výroční kongres AIJA v Praze
Spolupořádání kongresu je vyvrcholením dlouhodobého působení Holubová advokáti v AIJA. Štěpán Holub je členem výkonného výboru AIJA a působí jako hlavní člen organizačního výboru kongresu.

Důležité změny pro družstva podle zákona o obchodních korporacích
Neomezitelnost převodu a přechodu družstevního podílu, péče řádného hospodáře a další

Přizpůsobení společenské smlouvy a smlouvy o výkonu funkce zákonu o obchodních korporacích - čas běží
Holubová advokáti s.r.o. zajistí změnu společenské smlouvy a smlouvy o výkonu funkce do 30. 6. 2014