Holubová advokáti s.r.o.

Advokátní kancelář poskytuje služby především pro:

  • obchodní společnosti a zaměstnavatele
  • vlastníky nemovitostí a správce rodinného majetku
  • lékárny a další poskytovatele zdravotních služeb
  • pacienty ve sporech o náhradu škody na zdraví
  • softwarové společnosti a provozovatele eshopů
  • cestovní kanceláře, sportovní a zábavní průmysl

Advokátní kancelář disponuje širokou mezinárodní sítí spolupracujících advokátních kanceláří a kontakty na právníky a další profese po celém světě. Díky tomu dokáže zajistit i řešení komplikovaných případů s mezinárodním přesahem.

Kancelář založila v dubnu roku 1991 Bohumila Holubová. V průběhu let se kancelář rozrostla a  získala důvěru stálé a spokojené klientely, která oceňuje nejen odbornost a efektivitu poskytovaných služeb, ale i individuální přístup ke každému klientovi. Klienti přitom využívají také možnosti poskytování právních služeb v němčině, španělštině, angličtině a švédštině.

Aktuality

Zabrání nová směrnice na podporu boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti utajení majetkové účasti ve společnosti?
Dne 20. května 2015 byla v plénu Evropského parlamentu schválena další, v pořadí již čtvrtá, směrnice na podporu boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o posilování závazků v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Směrnice“) mimo jiné zavazuje členské státy k tomu, aby zajistily vyšší transparenost vlastnických struktur společností a jiných právnických osob zapsaných v rejstříku na jejich území, včetně transparentnosti svěřenských fondů.

Vychází kniha Cestovní právo od Kláry Havlíčkové a Renaty Králové
Klára Havlíčková z Holubová advokáti se jako advokátka specializuje na poradenství a spory související s cestováním. Na konci června 2015 vychází její kniha Cestovní právo.

Štěpán Holub převzal ocenění za nejlepší kongres v Praze v roce 2014
Štěpán Holub převzal jménem organizačního výboru mezinárodního právnického kongresu AIJA 13. května 2015 ocenění z rukou ministryně pro místní rozvoj a primátorky hlavního města Prahy