Holubová advokáti s.r.o.

Advokátní kancelář poskytuje služby především pro:

  • obchodní společnosti a zaměstnavatele
  • vlastníky nemovitostí a správce rodinného majetku
  • lékárny a další poskytovatele zdravotních služeb
  • pacienty ve sporech o náhradu škody na zdraví
  • softwarové společnosti a provozovatele eshopů
  • cestovní kanceláře, sportovní a zábavní průmysl

Advokátní kancelář disponuje širokou mezinárodní sítí spolupracujících advokátních kanceláří a kontakty na právníky a další profese po celém světě. Díky tomu dokáže zajistit i řešení komplikovaných případů s mezinárodním přesahem.

Kancelář založila v dubnu roku 1991 Bohumila Holubová. V průběhu let se kancelář rozrostla a  získala důvěru stálé a spokojené klientely, která oceňuje nejen odbornost a efektivitu poskytovaných služeb, ale i individuální přístup ke každému klientovi. Klienti přitom využívají také možnosti poskytování právních služeb v němčině, španělštině, angličtině a švédštině.

Aktuality

Podání žaloby proti pojišťovně je stále možné - pro podrobnosti neprodleně kontaktujte Holubová advokáti
Jsme připraveni přijmout zastoupení dalších klientů cestovních kanceláří v úpadku pro účely podání žaloby proti pojišťovně na zaplacení pojistného plnění. Zájemci nechť píší na emailovou adresu Holubová advokáti: hromadna@holubova.cz. Budeme Vás následně kontaktovat.

Ústavní soud potvrdil ústavnost rozsudků ve prospěch klientů cestovních kanceláří v úpadku
Klienti cestovních kanceláří v úpadku, které zastupuje Klára Havlíčková, advokátka Holubová advokáti, se v úterý 21. 7. opět přiblížili k vítězství proti pojišťovnám, které jim odmítají vyplatit na pojistném plnění plnou cenu zaplacenou za zájezd. Ti, kteří dosud žalobu nepodali, by ji měli podat nejpozději do čtyř let od úpadku cestovní kanceláře, jinak se jejich nárok proti pojišťovně promlčí. O úpadku cestovní kanceláře Parkam Holidays bylo rozhodnuto 10. 8. 2011.

Zabrání nová směrnice na podporu boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti utajení majetkové účasti ve společnosti?
Dne 20. května 2015 byla v plénu Evropského parlamentu schválena další, v pořadí již čtvrtá, směrnice na podporu boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o posilování závazků v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Směrnice“) mimo jiné zavazuje členské státy k tomu, aby zajistily vyšší transparenost vlastnických struktur společností a jiných právnických osob zapsaných v rejstříku na jejich území, včetně transparentnosti svěřenských fondů.